PR för synlighet i media

Låt oss hjälpa dig att synas, höras och nå ut. Anna Moore arbetar med PR strategi, profilering och coachning och PR konsulten Tobias Grönlund ansvarar för det operativa arbete som radio, tv, press och online bearbetning med syfte att få dig och din produkt synlig i media och nå rätt målgrupp.

Vi erbjuder även rådgivning av dina sociala medier såsom Linked In, Facebook, Instagram och Podcast.

Läs gärna om vad våra kunder säger om oss

Arbetsprocessen går till enligt nedan

  • Telefon eller mail kontakt för faktainsamling

  • Förslag på PR upplägg

  • Genomförande

  • Uppföljning

190224_004528_Oscar-Night-London_0086-2.jpg

Låt oss hjälpa dig!

Maila eller ring tobias@mooretobe.com 076-567 89 02 så berättar vi mer.

Krävs ett större PR-team så sätter vi samman det. Har vi inte möjlighet att hjälpa dig kan vi rekommendera rätt person i vårt nätverk.